CLASSIFICACIÓ  DE L'ARXIU DEL LLEGAT VIDAL - CAPMANY
 


A DOCUMENTACIÓ DE MARIA AURÈLIA CAPMANY FARNÉS

          A1 Documentació personal i comptable
          A2 Documentació familiar
                    A2.1 Documentació de Sebastià Farnés
                              A2.1.1 Documentació personal i comptable
                              A2.1.2 Producció literària
                                       A2.1.2.1 Obra de creació
                                       A2.1.2.2 Assaig i Investigacions
                                       A2.1.2.3 Traduccions
                              A2.1.3 Activitat professional
                                       A2.1.3.1 Taquígraf
                                       A2.1.3.2 Recerques prèvies
                                       A2.1.3.3 Obres d’altri
                              A2.1.4 Correspondència
                                       A2.1.4.1 Blocs de correspondència creats per ell mateix
                                       A2.1.4.2 Correspondència amb data
                                       A2.1.4.3 Correspondència sense data
                              A2.1.5 Col·leccions
                                       A2.1.5.1 Fotografies
                                       A2.1.5.2 Retalls de premsa
                                       A2.1.5.3 Programes, invitacions...
                                       A2.1.5.4 Targetes postals
                                       A2.1.5.5 Targetes de visita
                                       A2.1.5.6 Estampes i segells
                    A2.2 Documentació d’Aureli Capmany
                              A2.2.1 Documentació personal i comptable
                              A2.2.2 Producció literària
                              A2.2.3 Activitat professional
                                       A2.2.3.1 Recerques prèvies
                                       A2.2.3.2 Partitures musicals
                                       A2.2.3.3 Dibuixos i proves de portades
                              A2.2.4 Correspondència
                              A2.2.5 Col·leccions
                                       A2.2.5.1 Fotografies
                                       A2.2.5.2 Retalls de premsa
                                       A2.2.5.3 Programes i invitacions
                                       A2.2.5.4 Cartells i auques
                                       A2.2.5.5 Planxes tipogràfiques
                    A2.3 Documentació de Maria Farnés
                    A2.4 Documentació de Júlia Farnés
                    A2.5 Documentació de Mercè Farnés
      A3 Activitat literària
                    A3.1 Participacions en congressos
                    A3.2 Recerques prèvies
                    A3.3 Ressenyes, participacions, notificacions...
                A3.4 Obres d’altri
          A4 Producció literària
                    A4.1 Obra de creació
                              A4.1.1 Narrativa
                              A4.1.2 Teatre
                              A4.1.3 Guions cinematogràfics
                              A4.1.4 Obres musicals
                              A4.1.5 Poesia
                    A4.2 Traduccions
                    A4.3 Obra assagística i d’investigació
                              A4.3.1 Articles publicats
          A5 Activitat política
          A6 Correspondència
                    A6.1 Correspondència rebuda
                    A6.2 Correspondència amb editors
                    A6.3 Correspondència emesa
                    A6.4 Correspondència sense data
          A7 Col·leccions
                    A7.1 Invitacions
                    A7.2 Targetes de visita
                    A7.3 Programes
                    A7.4 Fotografies

B DOCUMENTACIÓ DE JAUME VIDAL ALCOVER

          B1 Documentació personal i comptable
                    B1.1 Documentació personal
                              B1.1.1 Distincions honorífiques
                    B1.2 Documentació comptable
          B2 Documentació acadèmica
                    B2.1 Docència
                    B2.2 Escolar
                              B2.2.1 Pagaments de drets
                              B2.2.2 Exàmens i qualificacions
                              B2.2.3 Apunts de classes
          B3 Activitat professional
                    B3.1 Docent
                              B3.1.1 Material preparatori de classes
                              B3.1.2 Programes i bibliografia d’assignatures
                              B3.1.3 Activitats organitzades pel Departament de Filologia
                              B3.1.4 Memòria per a la càtedra
                              B3.1.5 Alumnat
                    B3.2 Escriptor
                              B3.2.1 Contractes amb editors
                              B3.2.2 Ressenyes, participacions, notificacions...
                              B3.2.3 Recerques prèvies
                                       B3.2.3.1 Fitxers
                                       B3.2.3.2 Agendes
                              B3.2.4 Obres d’altri
                    B3.3 Entrevistes i escrits sobre Jaume Vidal Alcover
      B4 Producció literària
                    B4.1 Obra de creació
                              B4.1.1 Narrativa
                              B4.1.2 Poesia
                              B4.1.3 Teatre
                              B4.1.4 Adaptacions
                    B4.2 Obra assagística i d’investigació
                              B4.2.1 Pròlegs
                              B4.2.2 Articles publicats
                              B4.2.3 Conferències
                    B4.3 Traduccions
          B5 Correspondència
                    B5.1 Correspondència rebuda
                    B5.2 Correspondència amb editors
                    B5.3 Correspondència sense data
                    B5.4 Correspondència emesa
          B6 Col·leccions
                    B6.1 Fotografies
                    B6.2 Programes
                    B6.3 Invitacions
                    B6.4 Targetes de visita
                    B6.5 Estampes
          B7 Documentació per determinar

C DOCUMENTACIÓ MIXTA DE JAUME VIDAL ACOVER I MARIA AURÈLIA CAPMANY FARNÉS

          C1 Documentació personal i comptable
          C2 Activitat literària
                    C2.1 Ressenyes, participacions, notificacions...
                    C2.2 Entrevistes i escrits sobre Jaume Vidal i M.Aurèlia Capmany
                    C2.3 Obres d’altri
          C3 Producció literària
                    C3.1 Teatre
                    C3.2 Adaptacions
          C4 Correspondència
          C5 Col·leccions
                    C5.1 Fotografies
                    C5.2 Diapositives
                    C5.3 Cintes de vídeo i cassets
                    C5.4 Retalls de premsa
                    C5.5 Postals, targetes...
                    C5.6 Dibuixos, gravats...